Інтегрована єдина енергетична модель будівлі

Ескіз

Дата

2014

Автори

Чуприна, Христина Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено концептуальну модель формування енергоефективності будівлі. Згідно принципам системного аналізу створено комплекс моделей як основи інтегрованої єдиної енергетичної моделі будівлі з врахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на енергоефективність огороджувальної оболонки будівлі. Описано взаємодію параметрів цієї моделі.

Опис

Ключові слова

енергоефективні будівлі, системний аналіз, інтегрована єдина енергетична модель будівлі, енергетичний вплив зовнішнього клімату, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Чуприна Х. М. Інтегрована єдина енергетична модель будівлі / Х. М. Чуприна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 17. – С. 125 - 131. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset