Інтегрована єдина енергетична модель будівлі

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено концептуальну модель формування енергоефективності будівлі. Згідно принципам системного аналізу створено комплекс моделей як основи інтегрованої єдиної енергетичної моделі будівлі з врахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на енергоефективність огороджувальної оболонки будівлі. Описано взаємодію параметрів цієї моделі.
Опис
Ключові слова
енергоефективні будівлі, системний аналіз, інтегрована єдина енергетична модель будівлі, енергетичний вплив зовнішнього клімату, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Чуприна Х. М. Інтегрована єдина енергетична модель будівлі / Х. М. Чуприна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 17. – С. 125 - 131. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання