Функціональний аналіз програм регіонального розвитку

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто принципи, які лежать в основі розроблення раціональної програми регіонального розвитку. Концепція кумулятивного управління цінністю включає (1) інжиніринг вартості, (2) аналіз «вигоди-витрати» і (3) стратегію укладання контрактів. «Стартером» в рамках цієї концепції виступає методика функціонального аналізу систем. Управління програмами регіонального розвитку, спрямоване на цінність, в умовах існуючого лімітованого фінансування доцільно будувати саме на цій методологічній основі. В результаті розкрито концептуальну модель формування такої програми регіонального розвитку, яка оптимально відповідатиме обґрунтованим пріоритетам, місії та стратегії. Цей підхід є програмно-цільовим оптимізатором складу та послідовності здійснення заходів, спрямованих на прискорення соціально-економічних перетворень в умовах жорсткої обмеженості наявних фінансових ресурсів.
Опис
Ключові слова
методика функціонального аналізу систем, стратегії і програми регіонального розвитку, аналіз «вигоди-витрати», інжиніринг вартості, модельні контракти, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Бугров О. В. Функціональний аналіз програм регіонального розвитку / О. В. Бугров, О. О. Бугрова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 30 - 36. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання