Порівняльний аналіз нелінійного деформування та стійкості гранованих оболонок ступінчасто-змінної товщини

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Порівнюються результати розрахунків, що виконані за моментною схемою скінченних елементів та зі застосуванням програмного комплексу ЛІРА при розв’язанні геометрично нелінійних задач стійкості пружних пологих гранованих панелей ступінчасто-змінної товщини.
Опис
Ключові слова
ЛІРА, ступінчасто-змінна товщина, пологі панелі, нелінійне деформування, грановані оболонки
Бібліографічний опис
Соловей М. О. Порівняльний аналіз нелінійного деформування та стійкості гранованих оболонок ступінчасто-змінної товщини / М. О. Соловей, О. П. Кривенко, О. О. Міщенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 131 – 139. – Бібліогр. : 28 назв.
Зібрання