Порівняльний аналіз нелінійного деформування та стійкості гранованих оболонок ступінчасто-змінної товщини

Ескіз

Дата

2010

Автори

Соловей, М. О.
Кривенко, О. П.
Міщенко, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Порівнюються результати розрахунків, що виконані за моментною схемою скінченних елементів та зі застосуванням програмного комплексу ЛІРА при розв’язанні геометрично нелінійних задач стійкості пружних пологих гранованих панелей ступінчасто-змінної товщини.

Опис

Ключові слова

ЛІРА, ступінчасто-змінна товщина, пологі панелі, нелінійне деформування, грановані оболонки

Бібліографічний опис

Соловей М. О. Порівняльний аналіз нелінійного деформування та стійкості гранованих оболонок ступінчасто-змінної товщини / М. О. Соловей, О. П. Кривенко, О. О. Міщенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 131 – 139. – Бібліогр. : 28 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset