Огляд деяких методів апроксимації рельєфу

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто деякі методи апроксимації цифрових моделей рельєфу аналітичними функціями і статистичні методи.
Опис
Ключові слова
цифрова модель рельєфу, геоінформаційні системи, апроксимація поверхні, інтерполяція, алгебраїчні поліноми, мультиквадриковий метод, метод середнього вагового, метод вагових функцій, статистичні методи, коваріаційні матриці, цифровая модель рельефа, информационные системы, аппроксимация поверхности, интерполяция, алгебраические полиномы, мультиквадриковий метод, метод среднего весового, метод весовых функций, ковариационные матрицы, статистические методы, digital model relєfa, geographic information systems, surface approximation, interpolation, algebraic polynomials, multiquadrics method, the average weight method of weight functions, statistical methods, covariance matrices
Бібліографічний опис
Островський А. В. Огляд деяких методів апроксимації рельєфу / А. В. Островський // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 380 - 391. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання