Вип. 58

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/195

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 71
 • Документ
  Фактори, що впливають на формування та примагістральних територій кільцевих доріг
  (КНУБА, 2015) Щедра, М. В.
  Розглядаються фактори, що впливають на функціонально-планувальну та архітектурно-просторову організацію примагістральних територій кільцевих доріг. Виділено та розглянуто основні групи цих факторів: соціально-економічні, природно-кліматичні, інженерно-технічні та естетичні.
 • Документ
  Эффективная вязкость активированных цементных суспензий с добавкой доменного шлака
  (КНУБА, 2015) Щербина, О. С.; Барабаш, И. В.; Барабаш, Т. И.
  Исследовано влияние добавки молотого доменного шлака (Sуд.= 350 м2/кг) к портландцементу на изменение эффективной вязкости цементосодержащих суспензий. Механоактивация шлакосодержащего вяжущего в присутствии суперпластификатора СПК приводит к резкому снижению эффективной вязкости по сравнению с контролем (суспензия на бездобавочном портландцементе; СПК отсутствует).
 • Документ
  Збереження історичного міського середовища медин на прикладі Касби Алжиру
  (КНУБА, 2015) Швець, Є. В.
  Зроблено огляд світових тенденцій щодо становлення та трансформації історичного середовища медин і зокрема Касби міста Алжир. Розглянуто основні проблеми формування їх простору і питання щодо їх збереження.
 • Документ
  Предварительная оценка надежности существующих конструкций по неполным данным
  (КНУБА, 2015) Усаковский, С. Б.
  Для предварительной оценки надежности существующих конструкций предложено использовать идейную связь между методами предельных состояний и моделью надежности А.Р. Ржаницына.
 • Документ
  Аналіз методів розрахунку внутрішньодренної гідравліки при роботі променевих водозаборів і дренажів
  (КНУБА, 2015) Телима, С. В.; Олійник, Є. О.
  Проведено аналіз відомих теоретичних досліджень сумісного вирішення внутрішньої і зовнішньої задач формування водопритоку до дрен-променів при водозаборі та дренуванні грунтових(підземних) вод.Показано,що особливості формування фільтраційного нерівномірного притоку до дрен-променів кінцевої довжини можуть значно впливати на рух потоку всередині цих дрен, що необхідно враховувати при відповідних розрахунках.
 • Документ
  Формирование и развитие представлений о жилой среде
  (КНУБА, 2015) Топал, С. С.
  Рассмотрена эволюция жилища и жилых территорий в целом.
 • Документ
  Історичні етапи розповсюдження інформації у містах
  (КНУБА, 2015) Хлюпин, О. А.
  Аналізуються історія розповсюдження інформації в містах, в тому числі реклами. Виділяються етапи розвитку рекламної комунікації, надається їх коротка характеристика. Виділено типи рекламної комунікації, котрі впливають на архітектурне середовищ
 • Документ
  Принципи гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів
  (КНУБА, 2015) Третяк, Ю. В.
  Висвітлюються питання виявлення напрямів і перспектив формування, вдосконалення й розвитку архітектурного середовища пенітенціарних компле-ксів. Розроблено й охарактеризовано принципи гармонізації середовища пені-тенціарних комплексів як системних об‘єктів архітектурно-містобудівної те-орії і практики.
 • Документ
  Успенський собор Киево-Печерської Лаври: історико-архівні і бібліографічні дослідження
  (КНУБА, 2015) Орленко, Микола Іванович
  Описано історію будівництва Успенського собору, наведено тексти з історичних документів і книг.
 • Документ
  Экспериментальное моделирование кессонных перекрытий
  (КНУБА, 2015) Сурьянинов, Н. Г.; Твардовский, И. А.; Чучмай, А. М.
  Разработана экспериментальная модель кессонного перекрытия и методика его испытаний на действие равномерно распределенной нагрузки. По результатам всех этапов испытаний построены графики «нагрузка – прогибы». На поле экспериментальных графиков наложены линейные теоретические графики, построенные по компьютерной модели. Начальные этапы нагружения не выявили трещинообразования на боковых гранях испытываемой кессонной плиты. Визуальное раскрытие трещин началось при нагрузке, превышающей расчётную. Сравнение графиков экспериментальной и расчётной модели показывает отклонения, полученные в ходе проведения испытания. При этом перераспределение усилий в плите, которые были установлены при проведении эксперимента, дают отрицательный прогиб в консоли, что не отражает расчётная модель, разработанная в программном комплексе SCAD.