Досвід впровадження BIM-технологій в навчальний процес на кафедрі металевих і дерев'яних конструкцій КНУБА

Ескіз

Дата

2022

Автори

Адаменко, В.М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

Стаття присвячена досвіду впровадження сучасних методів 3D BIM-інформаційного моделювання будівель і споруд в навчальний процес на кафедрі Металевих і дерев'яних конструкцій Київського національного університету будівництва та архітектури. Починаючи із 2016-2017 н.р., в основних навчальних курсах кафедри зроблено акцент на проєктуванні, розрахунку, конструюванні та видачі проєктної документації за допомогою сучасних 3D BIM-інформаційних систем, зокрема зв'язки програмних комплексів ПК Autodesk Revit, ПК Robot Structural Analysis Professional, ПК Tekla Structures, ПК IDEA StatiCa. Приведено загальну характеристику та викладено послідовність роботи із вказаними програмними комплексами щодо створення інформаційної моделі, підбору перерізів сталевих елементів конструкцій, розрахунку і конструювання вузлів, перевірки напружено-деформованого стану вузлів і їх складових елементів, конструювання і деталювання елементів сталевих конструкцій, автоматичного формування необхідних видів, перерізів і специфікацій, підготовки до друку креслень проєктної конструкторської документації сталевого каркасу. Додатково, для ряду дисциплін впроваджено міждисциплінарне наскрізне проєктування і розрахунок сталевих конструкцій із використанням ПК Ліра-САПР та ПК Robot Structural Analysis Professional. На основі отриманого досвіду розроблено методику інтеграції ВІМ-технологій в структуру інших дисциплін, з акцентом на виконання паралельних ручних розрахунків і розрахунків за допомогою спеціалізованих програмних комплексів, формування креслень за допомогою ВІМ-інформаційних систем.

Опис

Ключові слова

BIM, BIM-технології, інформаційне моделювання, 3D моделювання, металеві конструкції, числовий розрахунок, конструювання сталевих конструкцій, BIM technologies, information modeling, 3D modeling, steel structures, numerical calculation, detailing of steel structures, кафедра металевих і дерев'яних конструкцій

Бібліографічний опис

Адаменко В. М. Досвід впровадження BIM-технологій в навчальний процес на кафедрі металевих і дерев'яних конструкцій КНУБА / В. М. Адаменко // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2022. – Вип. 10. – С. 56 - 68. - Бібліогр. : 20 назв. DOI: https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.56-68 .

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset