Формулювання функції оптимізації біадаптивної системи управління проектно-орієнтованого підприємства

Ескіз

Дата

2017

Автори

Тімінський, Олександр Георгійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто взаємодію двох підсистем проектно-орієнтованого підприємства – підсистеми управління операційною діяльністю і підсистеми управління проектною діяльністю. Запропоновано підхід біадаптивності. Розглянуто підходи до оптимізації систем. Описано принципи і галузь застосування оптимізації за якістю, за вартістю та за часом. Пропонується комбінований підхід до оптимізації біадаптивної системи. Формулюється одинична зміна в проектній системі внаслідок змін в операційній системі. Надається вираз для повної реакції проектної підсистеми на зміну в операційній підсистемі. Пропонується з урахуванням множини впливів задача оптимізації інформаційної технологій біадаптивного управління проектно-орієнтованими організаціями. Формалізуються обмеження до задачі оптимізації, цільова функція. Запропоновано підхід до розв’язання даної задачі. Формулюються висновки досліджень. Окреслено перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.

Опис

Ключові слова

проектно-орієнтовані підприємства, біадаптивне управління, задача оптимізації, цільова функція, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Тімінський О. Г. Формулювання функції оптимізації біадаптивної системи управління проектно-орієнтованого підприємства / О. Г. Тімінський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 128 - 131. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced