Побудова комплексних систем захисту для громадських інформаційних систем управління

Ескіз

Дата

2018

Автори

Хлапонін, Юрій Іванович
Шабала, Євгенія Євгенівна
Бойко, Олексій Віталійович
Бондаренко, Богдан Олегович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано єдиний стандартизований підхід до побудови комплексних систем захисту інформації для громадських інформаційних систем управління, на базі обґрунтованого визначення цінності інформації в системі, а також структуризації як самих інформаційних систем, так і можливих загроз та шляхів їх реалізації. Найефективнішим інструментом вирішення поставленої задачі є розвиток нормативної бази для структуризації громадських інформаційних систем за цінністю даних та обумовленим до них доступом. Така нормативна база значно спростить оцінку ризиків для кожної такої системи з метою вибору найефективніших з точки зору «ціна-якість» програмно-технічних засобів захисту інформації.

Опис

Ключові слова

інформаційна система, захист інформації, комплексна система, модель порушника, загроза, ризик, мережеві канали зв’язку, кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії

Бібліографічний опис

Побудова комплексних систем захисту для громадських інформаційних систем управління / Ю. І. Хлапонін, Є. Є. Шабала, О. В. Бойко, Б. О. Бондаренко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 34. – С. 104 – 110. - Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset