Геоінформаційні моделі бази геопросторових даних будівель і споруд

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Лазоренко-Гевель, Н. Ю.
Галіус, І. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто процес створення геоінформаційних моделей бази геопросторових даних (БГД) будівель і споруд як складової єдиної цифрової топографічної основи України, яка на даний час знаходиться на стадії проектування. Проектування виконано відповідно до міжнародних стандартів серії ДСТУ ISO 19100 «Географічна інформація/Геоматика» специфікацій INSPIRE Data Specification on Buildings та ELF Data Specification. Планується, що запроектована база геопросторових даних будівель і споруд може бути використана у складі геоінформаційної системи (ГІС) або як окрема спеціалізована БГД, яку можна було б гармонізувати з іншими БГД і кадастрами, наприклад, з містобудівним кадастром. Наведено також результати дослідної реалізації запроектованої БГД будівель і споруд, розроблено технологічні моделі геоопрацювання з метою наочного відображення можливостей БГД і результатів їх застосування
Опис
Ключові слова
база геопросторових даних, будівлі та споруди, цифрова топографічна основа., кафедра геоінформатики і фотограмметрії
Бібліографічний опис
Лазоренко-Гевель Н. Ю. Геоінформаційні моделі бази геопросторових даних будівель і споруд / Н. Ю. Лазоренко-Гевель, І. О. Галіус // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 65. - С. 169-180. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання