Інструменти та засоби управління інфраструктурними проектами комплексної технічної системи

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто проблеми комплексної технічної системи і виконано аналіз процесів, які супроводжують розвиток складних технічних систем (СТС) інфраструктурних проектів. Запропоновано методи прийняття проектних рішень (на основі властивостей і показників СТС), які є основою при виборі кращих варіантів її обрису. Інфраструктурні проекти прогнозування показників властивостей СТС наведені як об'єкт розвитку. Представлено моделі, що забезпечують процес прогнозування обрису СТС і спрямовані, насамперед, на розгляд її як об'єкта функціонування інфраструктурних проектів. Запропоновані методи оцінок прогнозування технічних рішень елементної бази для СТС і безпосередньо її обрису, виходячи із принципу функціонування суднових конструкцій та механізмів. Викладено методику визначення розрахункового показника для оцінки ризиків функціонально взаємозв’язаних структурних компонентів суднових енергетичних установок.
Опис
Ключові слова
складна технічна система, інфраструктурний проект, суднові системи, оцінка ризику
Бібліографічний опис
Крамський С. О. Інструменти та засоби управління інфраструктурними проектами комплексної технічної системи / С. О. Крамський, М. Д. Руднiченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. № 34. – С. 32 – 38. - Бібліогр. : 20 назв.
Зібрання