Теоретико-методологічні підходи до стратегічного управління діяльністю будівельних підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Юрченко, Юлія Олександрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сучасний стан функціонування будівельних підприємств характеризується істотною складністю, комплексністю, мінливістю та динамізмом. Саме тому успішне функціонування будівельного підприємства можливе за розвиненої системи стратегічного управління будівельним підприємством, що спирається на систему стратегічного аналізу. У статті на основі проведеного аналізу узагальнені методологічні положення здійснення стратегічного аналізу діяльності будівельних підприємств, включаючи характеристику його сутності та процедурних аспектів. Розкрита сутнісна характеристика стратегії будівельних підприємств і обґрунтована необхідність її розроблення із використанням комплексного системно-ситуаційного підходу. Представлене авторське бачення процесу формування і реалізації стратегії будівельних підприємств із описом змісту основних його визначальних етапів та у якості підсумку сформульовано методологічні рекомендації щодо формування і реалізації стратегії будівельних підприємств. Підсумовуючи вищезазначене, вважається доцільним розглядати стратегічне управління будівельним підприємством як сучасний інструмент управління розвитком будівельного підприємства, що спирається на інтелектуальний капітал як провідний актив і основу функціонування підприємства, який орієнтує діяльність підприємства на запити споживачів, дозволяє гнучко реагувати, адаптуватись до динаміки змін зовнішнього середовища та своєчасно реалізувати зміни на підприємстві.
Опис
Ключові слова
місія, стратегічне управління, стратегічний аналіз, стратегічні цілі, стратегія, кафедра економічної теорії
Бібліографічний опис
Юрченко Ю. О. Теоретико-методологічні підходи до стратегічного управління діяльністю будівельних підприємств / Ю. О. Юрченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 193 - 199. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання