Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Андрашко, Юрій Васильович
Білощицький, Андрій Олександрович
Кучанський, Олександр Юрійович
Білощицька, Світлана Василівна
Лященко, Тамара Олексіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів є важливими складовими управління освітніми процесами. В дослідженні розглянуто методи оцінювання науково-педагогічних працівників, які впроваджені в деяких вищих навчальних закладах України. Наведено основні недоліки цих методів та пропозиції щодо їх усунення. Сформульовано основні вимоги щодо розробки нової методики оцінювання. Крім того, в статті розглянуті міжнародні та національні методики оцінювання діяльності вищих навчальних закладів. Проведено аналіз параметрів, що використовуються при побудові національних та міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів. Встановлено, що для різних видів вищих навчальних закладів краще застосовувати різні методи оцінювання.

Опис

Ключові слова

оцінювання, рейтинг ВНЗ, науково-педагогічний працівник, кафедра інформаційних технологій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Огляд методів оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів / Ю. В. Андрашко, А. О. Білощицький, О. Ю. Кучанський [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 151 - 159. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset