Залежність коефіцієнта фільтрації від пористості фільтруючого матеріалу швидких фільтрів

Ескіз

Дата

2022-04

Автори

Кравчук Олександр
Кравчук Ольга

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній роботі на базі проведених авторами експериментальних досліджень визначено важливі характеристики фільтруючого завантаження швидких фільтрів, такі як коефіцієнт фільтрації, пористість і швидкість фільтрування. Встановлено співвідношення між вказаними параметрами, а також характер їх зміни як за висотою фільтруючого шару, так і з часом протягом роботи споруди. Приведено схему і розглянуто особливості роботи розробленого і змонтованого експериментального стенду, який складається з фільтрувальної колони, піщаного фільтруючого завантаження. Вимірювання проводились при різних початкових швидкостях руху води і концентраціях модельних забруднень. За результатами вимірювань були отримані експериментальні залежності і співвідношення між основними дослідними параметрами. А саме, між пористістю і коефіцієнтом фільтрації фільтруючого матеріалу, між пористістю і швидкістю фільтрування. Проведено аналіз в безрозмірній формі отриманих даних, побудовано необхідні графіки і підібрані відповідні емпіричні залежності. Підтверджено ефект зменшення коефіцієнта фільтрації зернистого матеріалу і швидкості фільтрування при зменшенні пористості піску. Показано, що на початкових етапах процесу фільтрування замулення завантаження і швидкість фільтрування змінюються не суттєво, з часом інтенсивність цих процесів зростає і досягає свого максимуму в кінці циклу фільтрування.

Опис

Ключові слова

фільтр, швидкий фільтр, завантаження фільтра, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Кравчук О. Залежність коефіцієнта фільтрації від пористості фільтруючого матеріалу швидких фільтрів / О. Кравчук, О. Кравчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. Нац.. ун-т буд-ва і архіт ; гол. ред. М. М. Дьомін. – Київ : КНУБА, 2022. – Вип. 79. – С. 190-198. – Бібліогр. : 12 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced