Застосування властивостей фракталів для аналізу ІТ РЗО як динамічної системи

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Важливими завданнями закладів вищої освіти є розробки адаптованих та динамічних інформаційних систем і технологій розвитку освіти. Для аналізу складних процесів навчальної сфери при швидкій зміні ситуацій, подій доцільно використати фрактальний аналіз, який дозволяє своєчасно передбачити, спрогнозувати ситуацію і дати їй оцінку за рахунок його характерних властивостей самоподоби і пам’яті про свої початкові умови. Обґрунтовано доцільність переходу інформаційних систем в хмарне середовище, яке має суттєві економічні переваги над традиційними моделями інформаційних технологій. Порівняльний аналіз традиційних і хмарних моделей показує, що завдяки хмарним обчисленням ІТ послуги надаються дешевше, швидше і якісніше.
Опис
Ключові слова
ІТ РЗО – інформаційна технологія розвитку змісту освіти, обмін інформацією, фрактальна модель системи ідентифікаторів ІТ РЗО, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Цюцюра М. І. Застосування властивостей фракталів для аналізу ІТ РЗО як динамічної системи / М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 200 - 204. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання