Вплив інструментів візуалізації інформації на хід реалізації проектів

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано новий підхід до процесів визначення необхідного для ефективного управління проектами інформаційного впливу, що формує нові знання у проектах. В його основі застосування інструментів теорії несилової взаємодії та моделей, методів і засобів візуалізації інформації.
Опис
Ключові слова
інформаційна взаємодія, теорія несилової взаємодії, знання, візуалізація інформації, управління проектом, кафедра управління проектами, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Єгорченков О. В. Вплив інструментів візуалізації інформації на хід реалізації проектів / О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, Н. О. Чорна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 27-33. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання