Формування гармонійного архітектурного середовища гелікорту що підпорядковується блакітній лінії

Ескіз

Дата

2020

Автори

Семироз, Ніна Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглядається проблема транспортного сполучення в місті Києві. Пропонується введення прогресивних методів організації транспортного руху – організації повітряного сполучення в межах міста. Визначається новий тип конструктивної надбудови для обслуговування пасажирів повітряного транспорту – гелікорти. Надається визначення слову гелікорт. Визначаються проблеми з формування нормативної бази для такого виду споруд. Піднімається питання формування гармонійного архітектурного середовища міста Києва з будівництвом гелікортів. Наводяться приклади будівництва гелікортів як в Україні, так і за кордоном. Робиться висновок о необхідності передбачення стратегії розвитку нових архітектурних форм, що підпорядковуються блакитним лініям міста Києва.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, гелікорт, блакитна лінія, архітектурне середовище, helicourts, sky - blue line, architectural environment

Бібліографічний опис

Семироз Н. Г. Формування гармонійного архітектурного середовища гелікорту що підпорядковується блакітній лінії / Н. Г. Семироз // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 20 - 21. - С. 370 – 375. : іл. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset