Передумови вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва

Ескіз

Дата

2017

Автори

Тугай, Олексій Анатолійович
Осипова, Анастасія Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного проблемного питання – ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва. Ревіталізація, як цілеспрямовані організаційно-технологічні заходи і роботи, розглядається як найважливіше питання сучасності, бо спрямована на оздоровлення та збереження природного навколишнього середовища під час виконання будівельних процесів, реконструкції, ремонту чи реновації будівель і споруд промислового та цивільного призначення. Комплекс негативних впливів будівельного виробництва характеризується суттєвою різноманітністю та нестаціонарним проявом у часі та просторі і має різне походження. Досліджено та виконано узагальнення основних загальносвітових тенденцій щодо захисту біосфери Землі. Обґрунтовано загальнодержавну, галузеву та науково-прикладну актуальність обраного напряму дослідження – вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва.

Опис

Ключові слова

технологічні процеси, ревіталізація, організаційно-технологічні рішення, будівельне виробництво, кафедра організації та управління будівництвом

Бібліографічний опис

Тугай О. А. Передумови вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації технолгічних процесів будівельного виробництва / О. А. Тугай, А. О. Осипова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 200 - 204. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced