Збільшення корисного завантаження вузлового обладнання комп’ютерних мереж

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання збільшення корисного завантаження вузлового обладнання комп’ютерних мереж за допомогою формування пакетного трафіку та підвищення ефективності адаптивного управління пропускною спроможністю портів вузлового обладнання. Запропонований механізм прогнозування тренду пакетного трафіка дозволяє зменшити кількість системних помилок адаптивного управління.
Опис
Ключові слова
комп’ютерні мережі, вузлове обладнання, адаптивне управління, пакетний трафік, тренд трафіку, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Альомар Мхамад Ібрагім Ахмад. Збільшення корисного завантаження вузлового обладнання комп’ютерних мереж / Альомар Мхамад Ібрагім Ахмад, В. М. Вишняков // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2015. – № 21. – С. 112-116. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання