Ідеї та смисли у формотворенні архітектури будівель залізничних вокзалів

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджуються інтенції у формотворенні архітектури пасажирських споруд залізниць з огляду на соціальний та політичний контекст, виявляються найвиразніші з них і аналізується динаміка їхніх змін.
Опис
Ключові слова
будівля, залізничний вокзал, формотворення, ідея, building, railway station, architectural design, idea, сооружение, железнодорожный вокзал, формообразование, идея
Бібліографічний опис
Рочняк Ю. А. Ідеї та смисли у формотворенні архітектури будівель залізничних вокзалів / Ю. А. Рочняк // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 186-194. - Бібліогр. : 20 назв.
Зібрання