Деякі проблеми сучасного розвитку аеропортів України

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статі розглянуто питання щодо необхідності створення прогнозу раціонального розвитку мережі аеропортів України , також створення перспективних планів забудови території аеропортів зокрема.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, аеропорт, пасажирський аеровокзал, авіаційні пасажирські перевезення, аэропорт, пассажирский аэровокзал, авиационные пассажирские перевозки, airport, terminal passenger, air passenger transport
Бібліографічний опис
Семикіна О. В. Деякі проблеми сучасного розвитку аеропортів України / О. В. Семикіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 370 - 376. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання