Енто-історичні ресурси України в організації туристичної практики студентів Київського Лінгвістичного Університету.

Ескіз

Дата

2016

Автори

Комова, Олена Станіславівна
Яворська, Оксана Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

На етапі інтенсивного розвитку економічного та політичного життя людства зросла важливість вивчення соціальної сфери суспільства. Остання являє собою певну систему історично складених упорядкованих зв’язків та відношень між різними етносами людей. На сьогодні у всьому світі зростає інтерес до етнічної культури різних народів, а в Україні спостерігається підйом національного самоусвідомлення. Відтак розвиток туризму, зокрема етнічного туризму, є особливо значущим як для країни загалом, так і для регіонів з багатою історико-культурною спадщиною. Як відомо, сучасна індустрія туризму є однією з найбільш прибуткових галузей світової економіки, і за даними спеціалістів в останні роки характеризується певним підйомом та має всі умови для подальшого стрімкого зростання.

Опис

Ключові слова

соціальна сфера суспільства, етно-історичні ресурси України, туристична практика

Бібліографічний опис

Комова О. С. Енто-історичні ресурси України в організації туристичної практики студентів Київського Лінгвістичного Університету / О. С. Комова, О. Г. Яворська // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 214 - 218. - Бібліогр. : 16 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset