Особливості функціональної організації храмів Чернігівського регіону

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ященко, Олексій Федорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуто особливості функціональної організації храмів Чернігівщини, які проектувалися і будувалися в період ХVІІІ – поч. ХХ ст. На прикладах різних типів планів показана їх еволюція зі збільшенням кількості функціональних зон, які використовувались в храмових спорудах даного регіону. The article deals with the features of the functional organization of the temples of Chernigiv oblast, which were designed and built in the period of the XVIII - beginning of the ХХ century. Examples of different types of plans show their evolution with an increase in the number of functional zones used in the temple structures of the region

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, храмова архітектура, Чернігівщина, функціональне зонування, типи планів, temple architecture, Chernihiv region, functional zoning, types of plans

Бібліографічний опис

Ященко О. Ф. Особливості функціональної організації храмів Чернігівського регіону / О. Ф. Ященко / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 573 - 579. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced