Сільські добровільні громадські об’єднання – новий елемент українського соціокультурного середовища (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Ескіз

Дата

2016

Автори

Силка, Оксана Захарівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Одним із атрибутів громадянського суспільства є наявність та результативне функціонування позадержавних та позапартійних об’єднань громадян. Такі об’єднання в Україні, в межах територій які входили до Російської імперії, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. отримали назву «товариства». Завдяки ним населення дістало можливість, відповідно до своїх інтересів, гуртуватися в межах легальних організацій. Громадські товариства – це добровільні об’єднання громадян, які створювались як результат вільного волевиявлення для забезпечення та захисту своїх законних інтересів (соціальних, економічних, культурних тощо). Це були формалізовані самодіяльні (неурядові) неприбуткові об’єднання, їхня діяльність відбувалась згідно оформленої мети і завдань й характеризувалась організаційно- структурним забезпеченням. Громадські об’єднання наприкінці ХІХ – на початку ХІХ ст. були помітним явищем і виступали органічною складовою соціально-економічних та культурно-національних процесів.

Опис

Ключові слова

сільські добровільні громадські об’єднання, позапартійні об’єднання громадян, соціокультурне середовище

Бібліографічний опис

Силка О. З. Сільські добровільні громадські об’єднання – новий елемент українського соціокультурного середовища (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. З. Силка // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 196 - 202. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset