Формування дискретної моделі просторової оболонки з використанням конхоідального перетворення

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі розглядається використання активного перетворення координат системи на основі конхоідального перетворення у просторі для геометричного моделювання дискретного каркасу поверхні на довільно заданому опорному контурі і за заданими композиційними властивостями. Наведено приклад формування дискретного каркасу поверхні, яка зберігає схожість форми, із заданою поверхнею-прообразом, а саме форму конхоідального циліндру. Подібний підхід можна використовувати у проектування криволінійних конструкцій в архітектурі.
Опис
Ключові слова
геометричне моделювання, архітектурне формоутворення, дискретний каркас, конхоідальне перетворення, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
Бібліографічний опис
Ботвіновська С. І. Формування дискретної моделі просторової оболонки з використанням конхоідального перетворення / С. І. Ботвіновська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 135 - 140. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання