Містобудівне право у системі юридичних категорій

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Попри те, що вирази «містобудівне право» та «будівельне право» останні десятиліття досить активно використовуються науковцями і практиками, єдине розуміння цього поняття у правовій науці відсутнє. Більш того, існує низка відмінностей у підходах до визначення сутності та юридичного змісту цих категорій, що створює значні незручності на практиці. Це зумовлює необхідність з’ясування поняття та сутності зазначених категорій з метою формування на цій основі вітчизняної концепції регулювання відносин у зазначених сферах, захисту прав та інтересів учасників цих відносин.
Опис
Ключові слова
містобудівне право, будівельне право
Бібліографічний опис
Харитонов Є. О. Містобудівне право у системі юридичних категорій / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Будівельне право : проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 17 - 22. - Бібліогр. : 9 назв.