Вплив розвитку сучасних технологій на проектування торгових центрів

Анотація
Growing popularity of e-tailing market (or online trading) and development of modern technologies leads to the gradual decline of traditional shopping centers formats. Consumer sentiment and trends of modern malls indicate that shopping centers are changing and their function differs from engeneered 10 years ago. Therefore, during architectural designing of new trade centers, it is reasonable to focus on modern development tendencies. In the article considered contemporary ideas for alternative functioning of commercial objects and the creation of comfortable conditions with unique opportunities for visitors. Ріст популярності онлайн-шопінгу та тяжіння людей до сучасних технологій призводить до поступового занепаду традиційних видів торгівлі, тому є доцільним акцентувати увагу на нових напрямках розвитку та можливостях при проектуванні торгових будівель. В роботі розглянуто сучасні ідеї для продуктивного функціонування комерційних об’єктів та створення комфортних умов з унікальними можливостями для відвідувачів
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, торгово-розважальний центр, мол, комерційний об'єкт, урбанізація, онлайн-ресурси, shopping and entertainment center, mall, urbanization, commercial facility, online resources
Бібліографічний опис
Гаурилюте К. Р. Вплив розвитку сучасних технологій на проектування торгових центрів / К. Р. Гаурилюте, С. І. Нівін / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 649 - 653. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання