Повне внутрішнє відображення розривних хвиль на межах анізотропних середовищ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Автори
Іванченко, Г. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В даний час сейсмічні процеси є одними з найбільш руйнівних явищ природи. Відомо, що неможливо прогнозувати місце і час настання землетрусу в заданому регіоні, тому важливо зрозуміти особливості перетворення сейсмічних хвиль тектонічними неоднорідностями і аномаліями в їх околі та встановити механізми посилення або ослаблення цих хвиль. Для їх вивчення зручно застосовувати модель розривних хвиль і аналізувати їх за допомогою нульового наближення променевого методу , який дозволяє будувати фронти хвиль і обчислювати значення розривів параметрів хвилі на цих фронтах.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, розривні хвилі, рівняння Снелля
Бібліографічний опис
Іванченко Г. М. Повне внутрішнє відображення розривних хвиль на межах анізотропних середовищ / Г. М. Іванченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 82. - С. 137 - 145. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання