Визначення параметрів стоку р. Іршава за відсутності спостережень в розрахунковому створі

Ескіз

Дата

2019-12

Автори

Величко, Світлана Віталіївна
Дупляк, Олена Віталіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Останнє десятиріччя в зв’язку з запровадженням «зеленого тарифу» значно зріс інтерес до будівництва малих ГЕС. Для розрахунків встановленої та гарантованої потужності малої ГЕС та економічної ефективності інвестицій необхідно визначити гідрологічні параметри річки, а саме середню багаторічну витрату та витрату в маловодний рік в розрахунковому створі та їх розподіл по місяцям. Перспективними створами є ділянки розташовані в гірсь-кій частині басейну річки Тиса Закарпатської області, де гідрометричні пости розташовані нерівномірно, а на малих притоках майже відсутні. Наявні карти розподілу стоку, норма-тивні рекомендації та регіональні формули ґрунтуються на вихідних даних, накопичених в 1946 – 1980 р.р. та потребують поновлення та подовження рядів. В роботі пропонується методика розрахунку, що дозволяє визначити характерні гідрологічні витрати при відсут-ності даних спостережень на прикладі річки Іршава, яка є правою притокою річки Боржава басейну Тиси. Для розрахунків встановленої та гарантованої потужності необхідно визна-чити середню багаторічну витрату та середньорічну витрату 75% забезпеченості та їх розподіл в розрахункових створах з площами водозбору 51,1 км2 та 71,4 км2. Нижче за течією на річці Іршава з 1955 по 1987 р.р. існував гідрометричний пост, який можливо ви-користати як аналог для встановлення гідрологічного режиму в розрахункових створах. Для поставленої мети необхідно привести ряд спостережень на водомірному пості Іршава до багаторічного періоду, що було зроблено за допомогою водомірних постів Довге та Шаланки. В гірській місцевості модуль стоку річок окрім площі водозбору залежить ще і від висотного розташування створу. Для визначення гідрологічних параметрів в створах 1 та 2 була встановлена залежність між модулем стоку та середньою висотою водозбору для водомірних постів, розташованих в басейні річки Боржава та сусідніх басейнах. Сере-дньорічні значення стоку різної забезпеченості були визначені за статистичними парамет-рами біноміальної асиметричної кривої розподілу, коефіцієнт варіації був розрахований за регіональною залежністю, коефіцієнт асиметрії був прийнятий аналогічно водомірному посту Іршава. Внутрішньорічний розподіл стоку 50% забезпеченості розрахований за від-сотковим розподілом стоку середньої багаторічної витрати на водпосту Іршава, в малово-дний рік згідно середніх значень в маловодні 1963 та 1983 роки.

Опис

Ключові слова

середньорічний стік, гідроенергетичний потенціал, модуль стоку, висота водозбору, басейн річки Боржава, маловодний рік, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Величко С. В. Визначення параметрів стоку р. Іршава за відсутності спостережень в розрахунковому створі / С. В. Величко, О. В. Дупляк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : науч.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. М. Кравчук – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 31. – С. 15-24. – (Серия: Технические науки и архитектура). - Бібліогр. : 20 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced