Дослідження впливу моделі даних на ефективність роботи високонавантажених систем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Доманецька, Ірина Миколаївна
Матейко, Ярослав Володимирович
Федусенко, Олена Володимирівна
Хроленко, Володимир Миколайович
Федусенко, Анатолій Олександрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто архітектурні особливості високонавантажених інтернет-проектів та шаблони проектування їх інтерфейсів. Визначено, відповідні до інтерфейсних рішень, типові запити до баз даних. На прикладі СУБД MySQL проведено тестування та визначені залежності часу виконання запиту від об’ємів даних та схем формування результуючих наборів даних. Показана неспроможність реляційної моделі даних для забезпечення зростаючих вимог до WEB-додатків.
Опис
Ключові слова
високонавантажені системи, реляційна модель даних, масштабування систем, SQL-запит, сервер бази даних, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Дослідження впливу моделі даних на ефективність роботи високонавантажених систем / І. М. Доманецька, Я. В. Матейко, О. В. Федусенко [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 17. – С. 81 - 89. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання