Розвиток державного управління України в роки незалежності в контексті тенденцій централізації та децентралізації влади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Перегуда, Євген Вікторович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Складність питання про централізацію/децентралізацію полягає в одночасності економічних, соціальних реформ, з одного боку, та становлення незалежності України - з іншого. Більшість учених вважає необхідним поєднання централізації та децентралізації. На думку дослідників Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, відхід від радянської моделі призвів до підвищення ролі регіональної політики, яку не слід сприймати лише як закріплення регіоналізації [1, С. 17], оскільки вона передбачає й інтеграцію регіонів [1, с. 56-57]. Л. Нагорна звертає увагу, що європейська модель «нового регіоналізму» полягає у поєднанні централізованого і децентралізованого підходів [10, с. 391]. Т. Татаренко вважає централізацію та децентралізацію принципами організації й управління просторових систем, які доповнюють і видозмінюють одна одну [13, с. 51].
Опис
Ключові слова
державне управління України, централізація влади, децентралізація влади, кафедра політичних наук
Бібліографічний опис
Перегуда Є. В. Розвиток державного управління України в роки незалежності в контексті тенденцій централізації та децентралізації влади / Є. В. Перегуда // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р.. - С. 51-59. - Бібліогр. : 16 назв.