Обгрунтування граничного відхилення залізобетонних колон від вертикалі на основі аналізу їх напружено-деформованого стану

Ескіз

Дата

2018

Автори

Бачишин, Б. Д.
Ярмолін, Д. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Визначено граничні відхилення під час спорудження залізобетонних колон на основі методу, який враховує напружено-деформований стан конструкції, відповідно до гаусового показника надійності колони. Отримані результати порівняно з даними, наведеними в будівельних нормативних документах для цих конструкцій. Встановлено близкість отриманих граничних похибок за різними методами, що свідчить про можливість і правомірність застосування згаданого методу до інших будівельних конструкцій, зокрема унікальних. Виявлено диференційовану картину розподілу значень граничних відхилень для колон однакової довжини. Це пояснюється тим, що в розглянутому методі враховано опір та зусилля конструкції, їх варіації та варіації аргументів опору та зусилля.

Опис

Ключові слова

граничне відхилення, напружено-деформований стан, залізобетонна колона, гаусовий показник надійності, кафедра геодезії та картографії

Бібліографічний опис

Бачишин Б. Д. Обгрунтування граничного відхилення залізобетонних колон від вертикалі на основі аналізу їх напружено-деформованого стану / Б. Д. Баачишин, Д. В. Ярмолін // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 65. - С. 9-16. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset