Обгрунтування граничного відхилення залізобетонних колон від вертикалі на основі аналізу їх напружено-деформованого стану

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено граничні відхилення під час спорудження залізобетонних колон на основі методу, який враховує напружено-деформований стан конструкції, відповідно до гаусового показника надійності колони. Отримані результати порівняно з даними, наведеними в будівельних нормативних документах для цих конструкцій. Встановлено близкість отриманих граничних похибок за різними методами, що свідчить про можливість і правомірність застосування згаданого методу до інших будівельних конструкцій, зокрема унікальних. Виявлено диференційовану картину розподілу значень граничних відхилень для колон однакової довжини. Це пояснюється тим, що в розглянутому методі враховано опір та зусилля конструкції, їх варіації та варіації аргументів опору та зусилля.
Опис
Ключові слова
граничне відхилення, напружено-деформований стан, залізобетонна колона, гаусовий показник надійності, кафедра геодезії та картографії
Бібліографічний опис
Бачишин Б. Д. Обгрунтування граничного відхилення залізобетонних колон від вертикалі на основі аналізу їх напружено-деформованого стану / Б. Д. Баачишин, Д. В. Ярмолін // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 65. - С. 9-16. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання