Духовно-культурні виміри регіональної політики в Україні: постановка проблеми

Ескіз

Дата

2016

Автори

Дьомкін, Петро Олексійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Збройна агресія Росії проти України, анексія Криму, проголошення ДНР і ЛНР, з одного боку, переконують, що метою російської влади є остаточне знищення України як нації, як держави, як суб’єкта міжнародного права, як геополітичної реальності, а з іншого – оголили загнані всередину політичні, соціальні, регіональні, культурні та морально-духовні проблеми, які позначилися конфронтаційним розколом українського суспільства. У зв’язку з цим особливу актуальність набуває проблема національної безпеки, сучасне розуміння якої виключає статичний підхід, а передбачає широкий погляд на неї і охоплює не лише військові, політичні, соціально-економічні, проблеми консолідації суспільства, демократії і стабілізації держави, формування дружніх міжнародних стосунків, а й духовно-моральний аспект, тому що інтелект, рівень науки, культури і освіти завжди були й залишаються однією з фундаментальних основ безпеки всякої країни.

Опис

Ключові слова

регіональна політика в Україні, духовно-культурні виміри регіональної політики, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Дьомкін П. О. Духовно-культурні виміри регіональної політики в Україні: постановка проблеми : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. / П. О. Дьомкін // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 - С. 63 - 68. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced