Політико-правові засади регіональної політики в умовах забезпечення національної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Медвідь, Федір Михайлович
Чорна, Марія Федорівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Політика регіонального розвитку України нині формується в умовах неоголошеної війни з Росією, яка спричинила окупацію частини території та економічні втрати, супроводжується погіршенням соціально-економічного становища, вимагає зовнішніх запозичень на відновлення економіки, масштабних витрат на ведення воєнних дій. Водночас Україна інтегрується в європейський цивілізаційний простір, що ставить перед національною регіональною політикою низку вимог. Децентралізація публічного управління має здійснюватися в інтересах громадян, у межах цілісного пакету політичних, економічних, соціальних реформ, спрямованих на перетворення України в сучасну європейську країну.
Опис
Ключові слова
національна безпека України, політико-правові засади регіональної політики
Бібліографічний опис
Медвідь Ф. М. Політико-правові засади регіональної політики в умовах забезпечення національної безпеки України / Ф. М. Медвідь, М. Ф. Чорна // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 169 - 179. - Бібліогр. : 19 назв.