Політико-правові засади регіональної політики в умовах забезпечення національної безпеки України

Ескіз

Дата

2015

Автори

Медвідь, Федір Михайлович
Чорна, Марія Федорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Політика регіонального розвитку України нині формується в умовах неоголошеної війни з Росією, яка спричинила окупацію частини території та економічні втрати, супроводжується погіршенням соціально-економічного становища, вимагає зовнішніх запозичень на відновлення економіки, масштабних витрат на ведення воєнних дій. Водночас Україна інтегрується в європейський цивілізаційний простір, що ставить перед національною регіональною політикою низку вимог. Децентралізація публічного управління має здійснюватися в інтересах громадян, у межах цілісного пакету політичних, економічних, соціальних реформ, спрямованих на перетворення України в сучасну європейську країну.

Опис

Ключові слова

національна безпека України, політико-правові засади регіональної політики

Бібліографічний опис

Медвідь Ф. М. Політико-правові засади регіональної політики в умовах забезпечення національної безпеки України / Ф. М. Медвідь, М. Ф. Чорна // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 169 - 179. - Бібліогр. : 19 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset