Типологія інструментів формування регіональних інноваційних систем

Ескіз

Дата

2015

Автори

Горбалюк, Сергій Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Нині ключовим ресурсом інноваційної економіки є знання, визначальним фактором її розвитку - інноваційна діяльність, а інституційною основою - регіональна інноваційна система (далі - РІС). Функціонування РІС передбачає виконання нею загальних координуючих функцій та формування основ інституційної взаємодії між підприємствами, науково-освітнім сектором, органами публічної влади, громадськістю (учасниками РІС), які знаходяться в тісному взаємозв'язку у процесі створення, розповсюдження, використання наукових знань. У цих умовах зростає роль інструментів регулювання інноваційного розвитку, призначення яких пов'язане з формуванням РІС шляхом надання стимулів щодо розвитку інноваційного підприємництва, забезпечення ефективності установ науки та освіти, впровадження заходів щодо розбудови інноваційної інфраструктури тощо. Це вимагає налагодження активної та цілеспрямованої взаємодії між учасниками РІС та узгодження дій органів публічної влади з метою розробки та реалізації регіональної інноваційної політики.

Опис

Ключові слова

регіональні інноваційні системи, ресурси інноваційної економіки

Бібліографічний опис

Горбалюк С. А. Типологія інструментів формування регіональних інноваційних систем / С. А. Горбалюк // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. ; П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук. - практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р.. - С. 395-397. - Бібліогр. : 1 назва.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced