Містобудівна діяльність в умовах розвитку нового місцевого самоврядування - пошук істини

Ескіз

Дата

2015

Автори

Яценко, Віктор Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Адміністративно-територіальний устрій є скелетом держави кожен рівень якого відповідає за механізм управління всіх його елементів. За багатовіковий період існування України як держави, зміни адміністративного поділу та меж відбувались десятки раз. І кожного разу під впливом тих чи інших, зовнішніх чи внутрішніх чинників відбувався територіальний перерозподіл, змінювалась система об'єднання територій та форми управління ними.

Опис

Ключові слова

містобудівна діяльність, розвиток нового місцевого самоврядування, Кафедра ландшафтної архітектури

Бібліографічний опис

Яценко В. О. Містобудівна діяльність в умовах розвитку нового місцевого самоврядування - пошук істини / В. О. Яценко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 379-382. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced