PR-засади формування регіональної політики та місцевого самоврядування в сучасній Україні

Ескіз

Дата

2016

Автори

Моргун, Анастасія В’ячеславівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Метою статті є аналіз засад місцевого самоврядування та їх здатність забезпечувати прямі та зворотні інформаційні потоки між міською радою та громадою міста, центральними та місцевими органами влади; визначення підходів до вдосконалення організації місцевого самоврядування в Україні в європейському контексті та вироблення рекомендацій щодо покращення роботи місцевих органів влади.

Опис

Ключові слова

місцеве самоврядування, регіональна політика, засади формування регіональної політики

Бібліографічний опис

Моргун А. В. PR-засади формування регіональної політики та місцевого самоврядування в сучасній Україні / А. В. Моргун // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. /Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 238 - 244. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset