Цифровий прилад для вимірювання теплофізичних параметрів матеріалів

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено цифровий прилад для вимірювання теплофізичних параметрів матеріалів, таких як коефіцієнт теплопровідності, температуропровідність, питома теплоємність. Для можливості проведення експрес-аналізу в основу його роботи закладена метод нестаціонарного режиму теплообміну з використанням лінійного імпульсного нагрівача.
Опис
Ключові слова
магнітострикційний датчик температури, лінійний імпульсний нагрівач, кафедра автоматизації технологічних процесів
Бібліографічний опис
Шикалов В. С. Цифровий прилад для вимірювання теплофізичних параметрів матеріалів / В. С. Шикалов, Т. Ю. Пристайло // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 7. – С. 138 - 141. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання