Цифровий прилад для вимірювання теплофізичних параметрів матеріалів

Ескіз

Дата

2011

Автори

Шикалов, В. С.
Пристайло, Т. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено цифровий прилад для вимірювання теплофізичних параметрів матеріалів, таких як коефіцієнт теплопровідності, температуропровідність, питома теплоємність. Для можливості проведення експрес-аналізу в основу його роботи закладена метод нестаціонарного режиму теплообміну з використанням лінійного імпульсного нагрівача.

Опис

Ключові слова

магнітострикційний датчик температури, лінійний імпульсний нагрівач, кафедра автоматизації технологічних процесів

Бібліографічний опис

Шикалов В. С. Цифровий прилад для вимірювання теплофізичних параметрів матеріалів / В. С. Шикалов, Т. Ю. Пристайло // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 7. – С. 138 - 141. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset