Оптимальні методи управлінської діяльності в будівельній організації комбінатного типу

Анотація
Ефективний розвиток систем управління є одним з найважливіших напрямів підвищення ресурсного потенціалу будівельних організацій. Наявні засоби оцінювання здебільшого базуються на кількох підходах. Тому головною проблемою є формування критерію оптимальності системи управління і закономірностей його використання в різних окремих задачах. А для оцінювання ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Випробувані на практиці методи довели ефективність успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом, до діяльності яких залучена людина. Такими методами є науковий менеджмент організації, системи управління якістю, згідно міжнародним стандартам ISO 9001-2015 та моделі досконалості EFQM. В Україні на жаль вище керівництво бойкотує впровадження і використання цих потужних, справедливих соціально-виробничих інструментів суспільного прогресу. Свідоме і добросовісне застосування стандартів ISO 9001-2015 і моделі досконалості EFQM, як показує досвід передових підприємств, дає змогу підняти рівень ділової досконалості до рівня 450 – 500 балів за 1000-бальною шкалою EFQM. Для оцінки ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Такий критерій потрібен для аналізу оптимальності цієї системи і прогнозування напряму її модифікації. Для забезпечення своєї домінуючої ролі в розвитку цивілізації людина має: активно розкривати і розвивати даровані їй гуманітарні цінності; створити геном досконалого розвитку людської спільноти.
Опис
Ключові слова
ентропія, стохастичний характер діяльності, системи управління, економіко-математичні моделі, будівельні організації, потенціал, прибуток, штрафи, критерії, кафедра організації і управління будівництвом, кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту, кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії, кафедра містобудування
Бібліографічний опис
Оптимальні методи управлінської діяльності в будівельній організації комбінатного типу / В. І. Савенко, С. І. Доценко, В. В. Клюєва [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 147 - 154. - Бібліогр. : 24 назви.
Зібрання