Класифікація проектів зменшення втрат електроенергії в електричних мережах

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто систему класифікації проектів зменшення витрат електроенергії в електричних мережах в умовах невизначеності (спостережності, неверифікованої інформації та недосконалості методів оцінки технологічних втрат). В межах системи класифікації втрат виділені два класи – технічні втрати та комерційні втрати. Кожен з видів втрат в мережах зменшується за рахунок впровадження проектів, які складають портфелі. Автором запропоновано розподілити портфелі за класами втрат та застосувати міжнародні стандарти портфельного управління. Визначені моделі та методи класифікації проектів зменшення втрат в електричних мережах. Залежно від повноти інформації про навантаження елементів електричної мережі за розрахунковий період для розрахунків навантажувальних втрат використовуються різні методи формування портфелів проектів зменшення втрат у електричних мережах.
Опис
Ключові слова
класифікація проектів, втрати електроенергії, методи класифікації проектів зменшення втрат, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Ачкасов І. А. Формування портфелів проектів зменшення втрат електроенергії у електричних мережах / І. А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 6-10. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання