Перспективні тенденції формування архітектурного середовища центрів творчого розвитку дітей

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовані сучасні тенденції формування дитячих центрів творчого розвитку, виявлено роль їх впливу на розвиток сучасної архітектури, визначені загальні прийоми формування і удосконалення архітектурного середовища для дітей.
Опис
Ключові слова
архітектурне середовище, центр творчого розвитку дітей, культурний центр, психологічний вплив, архітектурно-художня виразність, екологічність
Бібліографічний опис
Шушлякова О. С. Перспективні тенденції формування архітектурного середовища центрів творчого розвитку дітей / О. С. Шушлякова, О. В. Кондращенко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 11 - 12. - С. 551 - 558. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання