Радянізація етнокультурного життя Галичини (1940-ві - 1980-ті pp.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Калакура, Олег Ярославович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Регіональне розмаїття України виглядає, з одного боку, як її вразливе місце, а з іншого, як перевага, певна унікальність, яка має власні історико- культурні традиції. Так званий цивілізаційний розкол України, пов’язаний з тривалим перебуванням різних українських земель у складі інших країн, насамперед Російської та Австро-Угорської імперій, тривалим бездержавним періодом української нації, не став перепоною ні державотворчим процесам, ні євроатлантичній перспективі. Соборність України, її регіональна, локальна українська цивілізація є одним з домінуючих чинників консолідації української нації та боротьби за її суверенітет. Ці проблеми набули особливої актуальності в світлі віроломної анексії путінською Росією Автономної Республіки Крим, її підтримки прокремлівських сепаратистсько-терористичних сил у Донбасі.
Опис
Ключові слова
радянізація етнокультурного життя Галичини, атеїзація, російщення
Бібліографічний опис
Калакура О. Я. Радянізація етнокультурного життя Галичини (1940-ві - 1980-ті pp.) / О. Я. Калакура // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 257-264. - Бібліогр. : 14 назв.