Аналіз дискретних каркасів параболоїдів другого порядку з афінно перетвореною сіткою у плані

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті проаналізовано вплив параметрів дискретної сітки в плані при формуванні каркасів поверхонь параболоїдів другого порядку статико-геометричним методом на величину зовнішнього формоутворюючого зусилля, що прикладається до вузлів сітки, якщо розподіл зовнішнього навантаження рівномірний.
Опис
Ключові слова
дискретний каркас, статико-геометричний метод, врівноважені сітки, врівноважені сітки, параболоїд, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
Бібліографічний опис
Ковальов С. М. Аналіз дискретних каркасів параболоїдів другого порядку з афінно перетвореною сіткою у плані / С. М. Ковальов, С. І. Ботвіновська, О. В. Мостовенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 39. - С. 3 - 9. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання