Стохастична модель роботи витратного резервуару

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Філонов, Ю. П.
Наголкіна, З. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропонована стохастична модель функціонування витратного резервуару, який забезпечує процес постачання і споживання деякого ресурсу. В основі цієї моделі лежить теорія вінеровських і напівмарковських процесів. Це дає можливість, використовуючи перехідні імовірності і властивість ергодичності системи визначити деякі її експлуатаційні і технічні характеристики.
Опис
Ключові слова
кафедра вищої математики, витратний резервуар, випадковий процес, процеси відновлення, середнє квадратичне відхилення, вінеровський процес, напівмарковський процес, коефіцієнт варіації, нормальний розподіл, ланцюг Маркова, случайный процесс, процессы восстановления, среднее квадратичное отклонение, винеровский процесс, марковские моменты, математическое ожидание, гаусовский процесс, random process, recovery processes, recovery processes, ergodic characteristics, Markov chain, random walk
Бібліографічний опис
Філонов Ю. П. Стохастична модель роботи витратного резервуару / Ю. П. Філонов, З. І. Наголкіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 427-435. - Бібліогр : 9 назв.
Зібрання