Роль використання інформаційних технологій в управлінні будівельними проектами

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто застосування інформаційних та комунікаційних технологій в будівництві. Модель інформації та матеріальної діяльності, які в сукупності складають процес будівництва, представлена з використанням методології моделювання діяльності в IDEF0. Розробки в області ІТ, що застосовуються у будівництві, обговорюються на тлі спрощеної моделі типових задач обробки інформації. Розглянуто основні програмні засоби, що застосовуються в будівельних проектах. Відокремлено проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні будівельними проектами.
Опис
Ключові слова
управління інформацією, управління проектами, інформаційні технології, інформаційно-комунікаційні технології, управління будівельними проектами, будівельний проект
Бібліографічний опис
Нахімі Мохаммад Ясін Мохаммад Хусайн. Роль використання інформаційних технологій в управлінні будівельними проектами / Нахімі Мохаммад Ясін Мохаммад Хусайн, Д. В. Новохацька // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 103 - 109. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання