Способ моделирования и координирования высоты административных зданий в исторической застройке

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття розкриває один з можливих способів визначення максимальної та оптимальної висотності адміністративних будівель в сформованій історичній забудові великих міст. Розглянутий спосіб комп'ютерного моделювання висоти будинків пройшов апробацію при формуванні плану зонування територій (Зонінг) для м. Києва.
Опис
Ключові слова
висотні адміністративні будівлі, історична забудова, моделювання висотності, зонінг
Бібліографічний опис
Алидад Реза Способ моделирования и координирования высоты административных зданий в исторической застройке / Алидад Реза // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 46. - С. 387 - 391. - Бібліогр : 2 назви.
Зібрання