Проблеми та завдання розвитку архітектурно-містобудівної інфраструктури Харківського регіону

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У представленій статі розглянуті проблеми розвитку малих міст з урахуванням особливостей функціонування їх архітектурно-містобудівної інфраструктури. Дано визначення поняттю «архітектурно-містобудівна інфраструктура». Визначено основні проблеми її розвитку в малих містах. Дано рекомендації щодо створення в Харківському регіоні низьковуглецевих міст. Розроблено їх основні характеристики. Викладено основні завдання розвитку архітектурно-містобудівної інфраструктури в малих містах Харківського регіону.
Опис
Ключові слова
інфраструктура, містобудування, Харківський регіон, агломерація, низьковуглецеві міста, малі міста, инфраструктура, градостроительство, Харьковский регион, агломерация, низкоуглеродистые города, малые города, infrastructure, town-planning, Kharkov region, agglomeration, low- carbon cities
Бібліографічний опис
Крижановська Н. Я. Проблеми та завдання розвитку архітектурно-містобудівної інфраструктури Харківського регіону / Н. Я. Крижановська, К. С. Буханова // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 654-660. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання