Проблеми та завдання розвитку архітектурно-містобудівної інфраструктури Харківського регіону

Ескіз

Дата

2018

Автори

Крижановська, Н. Я.
Буханова, К. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У представленій статі розглянуті проблеми розвитку малих міст з урахуванням особливостей функціонування їх архітектурно-містобудівної інфраструктури. Дано визначення поняттю «архітектурно-містобудівна інфраструктура». Визначено основні проблеми її розвитку в малих містах. Дано рекомендації щодо створення в Харківському регіоні низьковуглецевих міст. Розроблено їх основні характеристики. Викладено основні завдання розвитку архітектурно-містобудівної інфраструктури в малих містах Харківського регіону.

Опис

Ключові слова

інфраструктура, містобудування, Харківський регіон, агломерація, низьковуглецеві міста, малі міста, инфраструктура, градостроительство, Харьковский регион, агломерация, низкоуглеродистые города, малые города, infrastructure, town-planning, Kharkov region, agglomeration, low- carbon cities

Бібліографічний опис

Крижановська Н. Я. Проблеми та завдання розвитку архітектурно-містобудівної інфраструктури Харківського регіону / Н. Я. Крижановська, К. С. Буханова // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 654-660. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset