Микола Гребінка - будівничий північної Пальмири (до 200-річчя від дня народження зодчого)

Ескіз

Дата

2018

Автори

Козюра, Ігор Валерійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Маловідомим є той факт, що рід Гребінок уславив не лише відомий український письменник Євген Павлович Гребінка, а і його брат - міський архітектор Санкт-Петербургу Микола Павлович Гребінка (1819-1880 pp.). Зодчий був людиною феноменальної працездатності та порядності. У нього не було відбою від замовників. Сучасники стверджують, що як мінімум 1/8 Північної Пальміри побудована за проектами цього архітектора. Близько 80-ти споруджених ним будинків збереглися до наших днів

Опис

Ключові слова

зодчий, архітектор, Гребінка Микола Павлович

Бібліографічний опис

Козюра І. В. Микола Гребінка - будівничий північної Пальмири (до 200-річчя від дня народження зодчого) / І. В. Козюра // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 220 - 223. - Бібліогр. : 14 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced