Чисельний аналіз деформування мостових конструкцій на основі дискретно-континуальних моделей

Ескіз

Дата

2001

Автори

Абделаль Ясер Єль, Хасан

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Абделаль Ясер Єль Хаcан. Чисельний аналіз деформування мостових конструкцій на основі дискретно-контннуальних моделей. - Pyкопиc. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05. 23. 17- Будівельна механіка, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2001. Дисертаційна робота присвячена дослідженню напружено-деформованого стану залізабетонних прогонових будов автодорожних мостів, що реконструюються, дослідженню закономірностей поперечного розподілу тимчасового рухомого навантаження між елементами прогонових будов і розробці на цій основі інженерного апарата просторового розрахунку на тимчасове рухоме навантаження. В роботі запропонована нові моделі дискретно-континуального методу і узагальнені дискретні моделі, відомі раніше, які призначено для просторового розрахунку бездіафрагмових прогонових будов автодорожніх мостів. Запропоновані моделі мають достатню для практичних цілей точність при малій кількості невідомих та високій швидкості алгоритмів. Розроблено методику і програмне забезпечення, котрі дозволяють виконувати розрахунки прогонових будов автодорожніх мостів на дію тимчасового рухомого навантаження. Розроблені моделі і програми можуть застосовуватися також до розрахунку широкого класу промислових та цивільних спopyд. Отримані нові наукові результати стосовно закономірностей поперечного розподіл, тимчасового рухомого навантаження на ребристих бездіафрагмових і діафрагмових прогонових будов та впливу накладної плити на їх несучу здатність.

Опис

Ключові слова

бездіафрагмова прогонова будова, варіаційний метод, діафрагмова прогонова будова, дискретна модель, дискретно-континуальна форма МСЕ, багатошаровий елемент, метод скінченних елементів, напружено деформований стан, ребриста залізобетонна прогонова будова, стержнева модель, чисельний метод

Бібліографічний опис

Абделаль Ясер Єль Хасан, Чисельний аналіз деформування мостових конструкцій на основі дискретно-континуальних моделей:автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.17 / Абделаль Ясер Єль Хасан; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. -Київ ,2001 .-20 с.-(іл.) .-Бібліогр.:с.16 .-б.ц.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset