Оптимизация алгоритма автоматического регулирования тепловыми процесами

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Доказано, что ПИД-алгоритм регулирования близок к предельно достижимому идеалу в реальных условиях автоматического регулирования тепловых процессов. Именно поэтому он используется во всех регулирующих микроконтроллерах и не подвергался усовершенствованию на протяжении почти 100 лет. Попытки заменить ПИД-алгоритм более совершенным обречены на неудачу для типовых промышленных объектов регулирования.
Опис
Ключові слова
тепловые процессы, автоматическое регулирование, ПИД-регулятор, оптимизация, кафедра автоматизації технологічних процесів
Бібліографічний опис
Иносов С. В. Оптимизация алгоритма автоматического регулирования тепловыми процесами / С. В. Иносов, В. М. Корниенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 13. – С. 104 - 108. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання