Вплив радіуса кореляції стохастичного навантаження на структуру областей стійкості пружних систем

Ескіз недоступний
Дата
2004
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається стійкість динамічних систем, у яких зовнішнє навантаження є параметричним. Досліджується можливість стабілізації динамічних станів, обумовлених детермінованим періодичним параметричним навантаженням, за допомогою додаткового випадкового збудження.
Опис
Ключові слова
кафедра вищої математики, параметричне навантаження, динамічні системи, радіус кореляції
Бібліографічний опис
Дехтярюк Є. С. Вплив радіуса кореляції стохастичного навантаження на структуру областей стійкості пружних систем / Є. С. Дехтярюк, Л. Ю. Немчинова, В. В. Отрашевська // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 48 –59. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання